Flexibla projekt med Agila metoder
Användningen av Agila metoder, både inom mjukvaru- och hårdvaruutveckling gör Lumini AB unikt. Deras flexibla arbetssätt ger kunder, inom de mest skilda verksamhetsområden, projekt och produkter av hög kvalitet.
Företaget startades för två år sedan av Johan Hernefeldt och Emil Nordling, studiekamrater vid programmet för Teknisk fysik på Uppsala universitet. Den första tanken var att inrikta sig på att vidareutveckla mörkerseendesystem för bilindustrin. När utrustningen från en samarbetspartner inte höll vad den lovat insåg de att marknaden inte var redo för deras system. Då var det bara att sadla om.
- Idag verkar vi som systemutvecklingskonsulter inom Agile utveckling. De flesta som arbetar med den här metodiken i Sverige arbetar mot mjukvaruprogrammering, det som gör vårt företag speciellt är att vi har tweakat om metodiken till att fungera även mot hårdvaruutveckling, berättar Johan Hernefeldt.

Agile utveckling innebär att man arbetar i väldigt små steg. Istället för att testa system och produkter i slutet av projektet utförs tester kontinuerligt. På så sätt blir arbetet mer flexibelt och man upptäcker eventuella fel i ett mycket tidigare skede, vilket höjer kvaliteten på slutprodukten.
- Vi vänder oss till kunder som vill ha hjälp med en prototyp eller företag som vill ha stöd i att driva ett projekt enligt Agila utvecklingsmetoder. Vi hjälper även företag som vill uppdatera manuella processer. Genom att skapa ett program eller en maskinvara kan vi effektivisera deras verksamhet och i princip få den att sköta sig själv, säger Johan.
Luminis styrka är deras bredd. De tar gärna på sig hela projekt där de hanterar allt från hårdvarudesign och framtagning av mjukvara till inkapsling av den färdiga produkten. Inom vitt skilda ämnen, från radiokommunikation till bioteknik, hjälper Lumini AB sina kunder att bedriva lyckade projekt av hög kvalitet.

Lumini AB

Bransch:
Industri

Telefon: 0739-823911


Email:
johan@luminisystems.se

Hemsida:
www.luminisystems.se

Adress:
Lumini AB
Hemmansv. 18
74334 Storvreta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN